Jak zapisać się na egzamin UDT

Jak zapisać się na egzamin UDT

Zostać operatorem któregokolwiek urządzenia transportu bliskiego można tylko po zdanym egzaminie Urzędu Dozoru Technicznego, ponieważ instytucja ta zajmuje się nadaniem uprawnień do obsługi tych maszyn. Pośrednikiem między Urzędem Dozoru Technicznego a przyszłym operatorem jest firma realizująca kurs szkoleniowy z danego zakresu. To ona organizuje kurs razem z egzaminem, który zdaje się w obecności komisji UDT.

Jeśli chcesz zostać operatorem wózków, podnośników, suwnicy lub innej maszyny przemysłowej, musisz zapisać się na odpowiedni kurs. Niezbędnym jest podanie pracownikowi firmy szkoleniowej następujących informacji, by wniosek na egzamin państwowy był złożony poprawnie:

  • zakres kwalifikacji, o które stara się osoba zainteresowana (kursant)

  • imię i nazwisko

  • data i miejsce urodzenia

  • numer PESEL

  • adres stałego zamieszkania

  • wykształcenie

  • nazwa zakładu pracy

  • zawód wykonywany.

Tak wygląda wniosek o sprawdzanie kwalifikacji, składany przez ośrodek szkoleniowy do Urzędu Dozoru Technicznego:

 skan_2017022408041000

Warto pamiętać, że procedura sprawdzania kwalifikacji zawodowych jest czynnością odpłatną, ale sam kursant płaci za egzamin za pośrednictwom firmy szkoleniowej, która przy składaniu wniosków do UDT dołącza do nich dowód dokonania opłaty za egzamin.