Jazda ładowarką teleskopową po drogach publicznych

Niezależnie jakim pojazdem chciałbyś poruszać się drogą publiczną, musisz się dostosowywać do obwiązujących w danym kraju przepisów ruchu drogowego. W związku z tym pierwszą rzeczą niezbędną do wyjazdu ładowarką na drogę publiczna jest posiadanie przez operatora ważnego prawa jazdy.

 32-29141

Przed wyjazdem na drogę publiczną trzeba zapoznać się z informacjami zawartymi w DTR, które dotyczą ruchu poza posesją. Ładowarka teleskopowa w trakcie jazdy po drodze publicznej powinna mieć zablokowany osprzęt roboczy za pomocą odpowiedniego zabezpieczenia. Osprzęt roboczy musi być podniesiony na tzw wysokość transportową, która wynosi od 20 do 50 cm od podłoża.

Zakazany jest transport ładunków po drogach publicznych!

Przez włączeniem się do ruchu drogowego operator ładowarki powinien:

  • upewnić się, że opony są w dobrym stanie technicznym

  • sprawdzić, czy hamulce działają poprawnie

  • upewnić się, że wszystkie urządzenia sygnalizacyjne i dźwiękowe są czyste i sprawne (kogut, kierunkowskazy, klakson)

  • skontrolować osiowanie kół i wybrać tryb dwóch kół skrętnych, którymi zawsze są koła przednie

  • podnieść podpory

  • schować wysięgnik

  • zabezpieczyć dźwignię sterującą oraz obwód sterowania wysięgnikiem teleskopowym

  • włączyć stabilizator ciężaru, amortyzujący ruchy wysięgnika teleskopowego

  • zamknąć drzwi kabiny i zapiąć pacy bezpieczeństwa.

ladowarkateleskopowa

Po upewnieniu się, że maszyna jest sprawna oraz po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do ruchu. Ważne jest to, by pamiętać, że całkowita długość maszyny nie może przekraczać 6 metrów.