Podręczny sprzęt gaśniczy – szkolenia bhp i ppoż

Podręczny sprzęt gaśniczy – szkolenia bhp i ppoż

Wystąpienie pożaru jest zjawiskiem, które u wielu osób powoduje pojawienie się paniki. Aby dobrze przeprowadzić ewakuację i uratować wszystkich, którzy znajdują się w bezpośrednim i pośrednim zagrożeniu ogniem lub dymem, potrzebne są osoby, które nie tylko nie wystraszą się i z zimną krwią będą działały, ale również będą znały podręczny sprzęt gaśniczy i zasady korzystania z niego. Dobrym źródłem wiedzy o sprzęcie gaśniczym jest przyjście na szkolenie bhp i ppoż.

Do gaszenia pożarów w zakładzie pracy używamy najczęściej podręcznego sprzętu gaśniczego:

  • hydronetek,

  • gaśnic,

  • koców gaśniczych,

  • małych agregatów gaśniczych,

  • sit kominowych,

  • hydrantów wewnętrznych.

ppoz9

Bardzo ważne jest, aby taki sprzęt był na miejscu, poprawnie oznaczony, sprawdzony i dopuszczony do eksploatacji w razie konieczności. Należy pamiętać, by środki gaśnicze trzymać w miejscu widocznym, ale nie dostępnym łatwo dla dzieci (na przykład w szkole). Poniżej podajemy zastosowanie ważniejszych środków ochrony przeciwpożarowej – więcej na
http://szkoleniabhp.edu.pl

Zastosowanie koca gaśniczego – zasady poznane podczas szkolenia bhp

Koc gaśniczy wykonany jest z włókna szklanego i służy do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do płonących materiałów. Jego zastosowanie polega na szczelnym okryciu małego, palącego się przedmiotu. Może to być beczka albo ubrania. Koc gaśniczy może być zastosowany tylko do użycia na małych obiektach, ale za to jest środkiem wielokrotnego użytku – nie niszczy się i nie powoduje dodatkowych zniszczeń płonących przedmiotów. Kocem można okryć również człowieka, który znalazł się w płomieniach. Należy go obrócić twarzą do ziemi i koc nakładać od głowy w kierunku stóp, a następnie tak zawiniętą osobą turlać w celu wygłuszenia całego zagrożenia. Takie umiejętności powinien posiadać każdy pracodawca i pracownik – mogą się tego nauczyć na szkoleniu bhp dla pracowników

Inne środki ochrony przeciwpożarowej poznane na kursie bhp

ppoz17

Hydranty wewnętrzne – są to urządzenia przeciwpożarowe umieszczone na sieci wodociągowej wewnętrznej. Służą do gaszenia pożarów grupy A. Korzystanie z niego jest dość proste: należy otworzyć szafkę, rozwinąć wąż tłoczny, odkręcić zawór i nakierować strumień wody na źródło ognia.

Gaśnice – każda gaśnica ma naklejkę informacyjną, na której znajdziemy: informację o zastosowanym środku gaśniczym, ilość środka gaśniczego, instrukcję obsługi, grupy pożarów, do których jest przeznaczona, czy można gasić urządzenia pod napięciem (środki ostrożności podczas pracy).

Gaśnice dzielimy na: gaśnice proszkowe, gaśnice śniegowe.