Wózki widłowe – kontrola obciążenia w wózkach jezdniowych specjalizowanych i niespecjalizowanych

wozki32Wózki widłowe to jedna z gałęzi urządzeń transportu bliskiego, którymi zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego. Jak zapewne już wiecie z naszych tekstów, istnieje kilka rodzajów wózków jezdniowych: naładowne, unoszące, ciągnikowe, podnośnikowe i inne. Te, którymi zajmiemy się w dzisiejszym artykule to właśnie wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane i niespecjalizowane (pierwsze należą do kategorii 1wjo, drugie do kategorii 2wjo). Wózki specjalizowane to wózki z kabiną podnoszoną wraz z operatorem. Obsługa urządzenia 1wjo zdecydowanie wymaga wiedzy na temat kontrolowania obciążenia w tego rodzaju podnośnikach. Natomiast drugi typ to zwyczajne wózki jezdniowe podnośnikowe. Zapraszamy do lektury, mamy nadzieję, że tym tekstem pomożemy kolejnym osobom uczącym się zawodu operatora wózka widłowego.

Kontrola obciążenia w wózkach niespecjalizowanych

Kończąc podstawowy kurs na wózki jezdniowe 2wjo,
http://www.centrumszkolen.eu/wozki-widlowe-kursy.html
, każdy operator kompleksowo przygotowany jest do pracy w swoim nowym zawodzie. Taka nauka obowiązkowo zawiera wiedzę na temat obciążeń i sposobu wyliczania ciężaru i środka ciężkości. Zadanie to zawsze, niezależnie od sytuacji, spoczywa na barkach operatora. Sporadycznie stosowane są proste układy ważące i choć w jakimś stopniu spełniają one swoją rolę, to nic nie może zastąpić obowiązku operatora w ustalaniu masy ładunku. Projektanci wózków widłowych przyjmują pewne warunku eksploatacji, a sytuacjom niebezpiecznym mają przeciwdziałać przeszkoleni operatorzy i konserwatorzy po szkoleniu i egzaminie UDT (
http://www.centrumszkolen.net/kursy-na-wozki-widlowe/
).

Wytwórca typowego wózka jezdniowego niespecjalizowanego zakłada

  • praca (jazda lub spiętrzanie) na, w przybliżeniu, twardych, gładkich, poziomych i przygotowanych powierzchniach,

  • jazda z masztem (lub zębami wideł) wychylonymi do tyłu i ładunkiem w pozycji obniżonej (do jazdy), łącznie z jazdą w górę i w dół wzniesień,

  • spiętrzanie z masztem pionowym i w przybliżeniu poziomymi zębami wideł,

  • praca ze środkiem masy ładunku, w przybliżeniu, na płaszczyźnie symetrii wózka.

 

Kontrola obciążenia w wózkach specjalizowanych 1wjo

Inaczej ma się sprawa dotycząca wózków specjalizowanych 1wjo, czyli takich, w których operator znajduje się w kabinie unoszonej ponad poziom urządzenia lub zaprojektowanych do jazdy z podniesionym ładunkiem (wózki kompletacyjne). Kryteria są bardziej zaostrzone.

Należy pracować na płaskiej, twardej i poziomej nawierzchni, poza tym środek masy musi znajdować się niemalże na wzdłużnej osi wózka.

  • Jazda z pełną prędkością (przypominamy, że jest to 16 km/h) dozwolona jest tylko wtedy, gdy stanowisko operatora podniesione jest poniżej 1,2 m. od nawierzchni,

  • do 4 km/h prędkość redukujemy, jeśli stanowisko podniesione jest na wysokość powyżej 1,2 m., ale mniej niż 3 m. Jeśli układ skrętu jest obrócony w stopniu większym niż 10 stopni, to również dokonujemy zmniejszenia prędkości, tym razem do 2 km/h.

  • Do 2,5 km/h redukujemy prędkość, gdy wysokość podnoszenia jest większa niż 3 m.